วิธีทำสังขยามะพร้าวอ่อน

กดตรงนี้ วิธีทำสังขยามะพร้าวอ่อน

ส่วนผสม:

Paraphat Thupmongkhol